Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-11

Resursområdesanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Dalsland arbetar Kommunalförbundet Dalsland med att skapa tillväxt i näringslivet. Det är inte alltid lätt att veta var man ska satsa de finansiella och personella resurserna. Företagen har sin syn på saken, politiker och tjänstemän sin.

Var finns egentligen tillväxtpotentialen i Dalsland? Hos och mellan vilka företag finns potential att öka den organiska tillväxten? Vilka specifika områden eller nischer skall resurserna läggas på? Hur skall resurserna användas (metoder)?

Examensarbetet handlar om att genomföra en resursområdesanalys som identifierar de företag, områden eller nischer i näringslivet som har tillväxtpotential. Dessutom skall man identifiera hur resurserna skall användas för att skapa förutsättningar för tillväxt i dess företag, områden eller nischer.

Flera företagsintervjuer är genomförda kring önskemål om hur man bör satsa på näringslivet i regionen. Rapporter som belyser företagarnas önskemål finns, vilka kan användas i arbetet. Metoden bör därför inriktas på annan faktainsamling såsom näringslivsstatistik och omvärldsanalys för regionen med mera. Analys och åtgärdsförslag kan därefter baseras dels på reella fakta som tas fram kombinerat med de svar från företagen som redan finns.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.