Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-05

Nya 3G tjänster inom SL

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid IT-avdelningen inom SL Infrateknik.

Handledare är Kaveh Djavaherian, 08-686 38 09

Bakgrund
SL Infrateknik har som huvuduppgift att förvalta och utveckla SLs tekniska nät, från tågnät, IT-nät till signalnät. IT har en viktig strategisk funktion inom SL och allt fler tjänster tas fram för att resenärerna ska erhålla den information de eftersträvar för att kunna planera och genomföra en resa så smidig som möjligt. Därför är det av stor vikt att framtida möjligheter utreds och anammas i företagets startegiska framtidsplaner.

Bakgrunden till arbetet är SLs stora satsning på information i form av realtidsinformation som ska presenteras för resenärer och andra enheter inom SL.

Projektmål
Projektets mål är att analysera, utreda och föreslå tjänster som är möjliga inom ramen av realtidssatsningen. Realtidsprojektets huvudsyfte är att resenärerna ska kunna erhålla den information de eftersträvar, samtidigt som tjänster inom ramen av projektet ska utgöra en inkomstkälla till SLs verksamhet. Det är främst 3G och möjligheter som denna nya teknik kan introducera som arbetet ska behandla.

Projektets omfattning och genomförande
Arbetet beräknas att ta i anspråk 20 veckor. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med de olika intressenter inom ramen av realtidsprojektet och SLs IT-verksamhet. Arbetet kan även innebära kontakter med telekom- och IT-leverantörer.

Implementering
Resultatet ska presenteras i form av en rapport där ovannämnda frågor och andra liknande frågor behandlas och utreds. Arbetet ska presenteras för en utvald grupp av personal inom SL IT:s avdelning och andra som visar intresse för ett sådant arbete.

Läs mer om hur du ansöker på http://www.sl.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.