Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-16

Ekonomiska modeller (08)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Konkreta verktyg saknas för en rad funktioner inom detta stora byggmaterialföretag.

Problemformulering:
Följande verktyg behöver utvecklas:

Produktcykelmodell (databas med ca 3000 produkter). Företaget saknar verktyg för när tjänster ska omarbetas, kostnadseffektiviseras eller fasas ut.

Prissättningsmodell för tjänster och provningar.
I modellen ska affärmässiga och strategiska hänsyn tas.

Investeringsmodell för maskiner och personal. Hur stora investeringar tål en osäker marknad?

Syfte:
Vinsteffektivisering.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.