Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-18

Högskoleövergång på Gotland (10)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allt fler gotlänningar läser på högskolan, detta beror naturligtvis delvis på att Gotland numera har en högskola. Det är således lättare att studera eftersom man slipper flytta? Detta uppsatsförslag vill utreda kopplingen mellan gymnasieskolan och högskolan. Dels vill man utreda vilka som läser vidare på högskolan och dels vill man se vilka linjer dessa kommer från på gymnasieskolan.

Hur många gotlänningar jämfört med övriga Sverige läser vidare efter gymnasiet? Vilket program på gymnasieskolan har dessa elever deltagit i? Vilka ämnen läser eleverna? Finns det någon koppling mellan ämnesval och de program som de läste på gymnasieskolan? Hur är informationen till eleverna på gymnasieskolan på Gotland avseende studier på högskolenivå? Erhåller även eleverna på yrkesinriktade program denna information? På vilket sätt kan man få fler gotländska elever till högskolan?

Syfte är att erhålla en helhetsbild av kopplingen mellan gymnasieskolans program och ämnesval på högskolan.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.