Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-18

Mobbningsproblemet i barnomsorg och skola (12)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mobbning är ett mycket stort problem inom skolan, även om det bara är ett enda barn som mobbas så är det ett miss- lyckande för hela samhällets sida. Barn som blir mobbade och barn som mobbar mår dåligt och fungerar sämre i skolan. Man kan även tänka sig att barn som varken mobbar eller blir mobbade mår dåligt.

Hur omfattande är mobbningen på skolorna på Gotland jämfört med övriga Sverige? Varför mobbar barn? Vilket ansvar har föräldrar, lärare och myndigheter? Är det ett ledarskapsproblem? Vilka åtgärdsplaner finns på Gotland för att förhindra mobbning? Hur kan man komma till rätta med problemet? Och hur bör myndigheterna, lärarna och föräldrarna agera? Finns det skolor på Gotland som nästan inte har någon mobbning alls? Varför?

Syftet är att erhålla en bild av omfattningen av mobbning på de gotländska skolorna samt få fram förslag på vad man kan göra för att komma till rätta med problemet.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.