Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-01

Utveckling av abonnerad e-posttidning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Web One (www.webone.nu) är ett elektroniskt nyhetsmedia som startades av Bonitet Media AB i mars 2001. Intäkterna är till 100 procent baserade på abonnemang. Ingen reklam säljs.

Affärsidén är att ge beslutsfattare i Norrbotten snabba, exklusiva och nyttiga nyheter om regionalt näringsliv och regional näringspolitik.

Web One arbetar jornalistiskt och följer normala journalistiska regler (nyhets- och informationsvärdet avgör vad som ska publiceras). Vi har en självständig journalistisk bevakning och tar exempelvis inte upp frågor som redan belysts i regionala eller lokala massmedier.

Abonnenterna får nyheterna varje tisdag och fredag morgon med e-post. Rubrik och ingress presenteras. Vid läsning av hela artikeln länkas man till hemsidan, som är extremt lätt för att kunna öppnas snabbt även av dem som är uppkopplade via modem.

Vi bedömer att Web One har en stor potential, men tidsbrist gör att vi aldrig hinner genomföra riktiga marknadskampanjer.

Bonitet Media är ett utpräglat journalistföretag som svarar för redaktörskapet i tidningarna Förteagarna i Norrbotten (FR Företagarna) samt Skog & Trä i Norr (Sveaskog). Vi driver också utbildningar med temat Lär dig möta massmedia.

Bonitet har 1,5 anställda. Vid produktion av papperstidningar har vi fast samverkan med layoutare och originalbyråer.

Vårt önskemål är ett examensjobb som omfattar:

¿ Analys av Web One idag.
¿ Analys av utvecklingsinsatser för att höja den journalistiska kvaliteten på Web One.
¿ Marknadsanalys och förslag till marknadsåtgärder för Web One.
¿ Ev. genomförande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.