Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-16

Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Agile är ett SYNSÄTT på mjukvaruutveckling som bör kompletteras av en metod tex RUP. Det finns idag böcker från USA om detta koncept men dessa behöver anpassas till svensk projektkultur och förhållanden. I detta exjobb skulle deltagarna jobba intimt med Agile Sweden som är Agiles svenska organsation, för att ta fram avhandlingen Agile - Anarki eller sunt förnuft?. Detta innebär enndjupdykning i befintliga dokumenterade metoder såsom XP (extreme programming), RUP, DSDM mfl. Se http://www.agilesweden.org för mer info.

Om Agile
Agile betyder rörlighet och med det menar vi flexibla projekt som kan svara mot förändringarna. Agile Sweden (AS) anammar och är ledande i Sverige för detta nya synsätt på mjukvaruutveckling. AS är aktiv i http://www.agilealliance.org, som är det officiella organet för vidareutveckling av Agile. Vi är dock medvetna att detta är en omoget synsätt och det krävs modiga intraprenörer för att anamma detta i ett skarpt projekt.

Om vi tittar på statistiken för hur projekt har utfallit de senaste åren (18% lyckade) så kanske det är dags att vi kritiskt granskar de metoder (RUP mfl) som vi blint litar på. I dagens lågkonjunktur startar vi få IT-projekt - det är med andra ord läge för revision och kompetensutveckling. Det är här Agile passar in - ett lättviktigt synsätt som alla i projektet kan ta till sig före en tungrodd, stel metod som bara få förstår.

Agile värdesätter:
Individer och initiativ framför processer och verktyg.
Mjukvara i arbete framför omfattande dokumentation.
Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.
Lyhördhet för förändring framför att följa en plan.
(givetvis skall det senare alltid finnas med men inte på bekostnad av det förra)

Agiles principer :
1.Prioritet ETT är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av viktig mjukvara.
2.Vi välkomnar kravförändringar även sent i utvecklingen.
3.Flexibla processer gynnar förändring och ger kunden konkurrensfördelar.
4.Leverera aktiv mjukvara regelbundet, från ett par gånger i veckan till ett par gånger i månaden, företrädesvis det förstnämnda.
5.Affärsfolk och utvecklare arbetar tillsammans dagligen genom hela projektet.
6.Bygg uppdraget runt motiverade individer. Ge dem den miljö och uppbackning de behöver och överlåt åt dem att färdigställa projektet.
7.Det effektivaste och mest verksamma sättet att förmedla information till och inom en utvecklingsgrupp är via personliga samtal.
8.Mjukvara i arbete är det primära måttet på framsteg.
9.Fortsatt uppmärksammande av teknisk expertis och mentorer samt bra utförande ökar flexibiliteten.
10.Enkelhet - konsten att maximera mängden ogjort arbete - är väsentlig.
11.Den bästa arkitekturen, behov och utformande kommer från självstyrda personer/grupper.
12.Med jämna mellanrum funderar gruppen på hur de ska bli effektivare, riktar in och justerar sitt handlande därefter.

Välkommen att titta på vår egen hemsida http://www.merga.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.