Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-18

Integration av skola och barnomsorg (22)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under 1994-95 har en integration av skola och barnomsorg implementerats. Hela verksamheten lyder numera under en och samma förvaltning, nämligen Barn och utbildningsförvaltningen. Före omorganiseringen hördes kritiska röster om att omorganiseringen inte skulle fungera såsom man tänkt sig, men hur blev det egentligen?

Hur har denna omorganisering fungerat? Vilka för och nackdelar finns med den nya organisationen? Vilka var de förväntade positiva resp negativa effekterna av omorganiser- ingen? Hur har 6-åringarna klarat att gå i skola istället för att gå i lekskola? Hur har de olika pedagogiska skolorna, de som förskollärare och lärare förespråkar, utvecklats och arbetat? Vilka erfarenheter har personalen av omorganiser- ingen?

Syftet är att utvärdera resultatet av en mycket omfattande omorganisering inom skola och barnomsorgen. Dessutom vill man veta hur det har gått för 6-åringarna i denna organisation.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.