Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-20

Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
NEFAB - the global partner for complete packaging solutions. Nefab Emballage AB i Runemo är den största enheten inom koncernen och söker nu efter lämplig student/lämpliga studenter att genomföra följande uppdrag:

Bakgrund:
Vi har idag ett verktyg för att visualisera information/beslutsstöd i vårt intranät. Allt eftersom har vårt intranät vuxit och blivit mer och mer utnyttjat som ett dagligt verktyg för medarbetare på alla nivåer i företaget. Tillväxten av information och rapporter har skett på ett mer eller mindre strukturerat sätt.

Syfte:
Syftet med uppdraget är:
- Genomföra behovsanalys - vem behöver vilken information?
- Strukturera och visualisera - enkelt, överskådligt och användarvänligt
- Skapa hastighetsmätaren - ta fram de nyckeltal som beskriver nuläget i verksamheten på bästa sätt och strukturera/visualisera dessa på ett sätt som gör att man kan erhålla en översiktlig bilda av nuläget = hastighetsmätare (här finns kopplingar till BSC el. dyl.)

Förväntningar:
Förväntan är att uppdraget resulterar i en kravspecifikation för uppdatering av intranät (Nefab har en intern IT-leverantör som levererar intranätslösningen).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.