Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-18

Datorn i undervisningen (30)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Datautbildning och dataintegrerad utbildning omnämns i läroplanen. Datakunskap kommer i framtiden förmodligen inte att vara en merit, det kommer att vara ett krav. Data används i snart sett alla branscher såväl jordbruk som sjukvård. Trots att data skall vara en del av utbildningen finns det praktiska exempel på personer som aldrig, trots 9 år i grundskola och 3 år på gymnasium, arbetat med dator i skolan.

Hur mycket datautbildning skall en grundskoleelev resp en gymnasieelev erhålla enligt läroplanen? Hur mycket data erhåller eleverna i praktiken? Hur väl är datorn kopplad till andra ämnen såsom språk, matematik eller naturkunskap på gotländska skolor? Finns det en könsrelaterad skillnad? Bör datorn behandlas som ett speciellt ämne eller skall den integreras som ett arbetsredskap med didaktik? Hur väl stämmer datautbildningen enligt läroplanen in på verkligheten i de gotländska skolorna?

Syfte är att erhålla en bild av datoranvändandet i de gotländska skolorna samt utvärdera hur datorn bäst används.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.