Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-10

I huvudet på biografbesökare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Actuva AB arbetar med kvalificerade marknadsanalyser och kvantitativ databehandling. Företagets verksamhet kan delas upp i tre delar: 1 Produktutveckling, 2 Konsultverksamhet och 3 Forskning och utveckling. Inom företaget ryms Sveriges enda renodlade konsultgrupp inom prissättning.

Vi genomför för närvarande ett omfattande forskningsprojekt inom biografbranschen. Som en del av detta projekt genomför vi en kundundersökning med stor spridning i Sverige. Vi söker därför studenter (över hela Sverige) som vill delta i detta arbetet genom att samla in och analysera data. Uppgiften kan genomföras som en del av en kurs (marknadsföring, marknadsanalys, statistik etc.), ett mindre examensarbete eller helt fristående från studier. Möjlighet att utöka förslaget till en större uppsats kan finnas efter samtal med förslagställaren.

Lämplig utbildning är ekonomi, beteendevetenskap, statistik etc. Viktigare är dock att personerna har en ambitiös inställning och ett intresse av konsumentbeteende i allmänhet och biograftjänster i synnerhet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.