Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Odontologiska institutionen vid Karolinska Institutet söker en student som vill skriva en C- eller D-uppsats om studentsituationen vid institutionen med ett genus- och ett mångfaldsperspektiv. Exempel på frågor som institutionen önskar svar på är studenternas attityder avseende kön, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder. Allt för att belysa hur studenterna upplever sin studietid/miljö vid institutionen.

Önskad metod: Kvalitativ analys baserad på djupintervjuer med studenter vid utbildningarna för tandläkare, tandhygienister och tandtekniker.

Uppsatsen ska färdigställas under VT-03.

Lämpligt för studenter som läser sociologi, etnologi, antropologi, genusvetenskap, psykologi och socialt arbete.

Skicka in din ansökan med ladokutdrag och ett personligt brev senast den 10 december 2002 till Caroline Olsson. Frågor besvaras via e-post.Caroline Olsson
Utbildningsavdelningen
171 77 Stockholm

[email protected]
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.