Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-09

Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget M2M Communication AB http://www.m2m.nu utvecklar och distribuerar produkter och tjänster för trådlös kommunikation inom M2M (machine-to-machine). Produkterna används för övervakning och styrning av maskiner som exempelvis frysar, dörrar, automater, hissar och transformatorstationer. Kommunikationen sker vanligtvis via GSM. Kundnyttan är sänkta kostnader, ökad snabbhet och bättre kontroll. Under våren 2003 lanserar M2M Communication AB ett projekt i USA.

Examensarbetet/Uppsatsskrivandet består i att i samarbete med företagsledningen och våra amerikanska samarbetspartner ta fram en affärs- och marknadsplan för den amerikanska marknaden. Arbetet omfattar kundnytta, inköpsbeslut, försäljningskanaler, konkurrensanalys, prissättning, kartläggning av konkurrerande teknologier, försäljningsorganisation och marknadsföring.

Våra amerikanska samarbetspartner har erfarenhet av liknande lanseringar av europeiska företag i USA tidigare och framgångsrika inom området. Samarbetspartnern kommer att styra projektet och den examensarbetare som blir tilldelad arbetet förväntas arbeta under tidspress. Det praktiska arbetet förväntas ta mellan 3-10 veckor. Arbetet kan eventuellt inkluderas i ett större examensarbete, men tidsplanen kommer att styras hårt av projektets behov.

Arbetsupplägg
1. Analys av marknad, produkt och konkurrenter. 2 veckor.
2. Analys av kanaler och marknadsföring. 2 veckor.
3. Dokumentation. 1 vecka.
4. Presentation och dokumentation.
5. Eventuell utökning och breddning av arbetet.

Arbetsplats
M2M Communication AB finns i ljusa och trevliga lokaler i Bromma. Examensarbetaren arbetar hos oss under större delen av arbetet. Eventuell resa till vår samarbetspartner kommer att inkluderas om projektet blir lyckosamt.

Kunskapsprofil
Marknadsanalys, affärsstrategi, internationell marknadsföring, finansiering, organisation.

Ansökan skickas per e-post senast fredagen den 15 november.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.