Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-18

Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
GraFu grundades 1982 och är verksamt på Liljeholmen i Stockholm. GraFus affärsidé är att utveckla och sälja MPS-program för den grafiska branschen.

GraFu-Kalk har utvecklats som en windows-applikation sedan 1996. 2001 släpptes GraFu-Webb, en webbaserad applikation för produktions-rapportering till GraFu-Kalk.

Examensarbetet går ut på att:
1. undersöka vilka behov GraFus kunder har, för att enklare kunna göra kalkyler/offerter
2. ta fram förslag på grafiska gränssnitt för kalkylering i GraFu-Webb. Särskild hänsyn ska tas till användbarhet (usability).
3. bygga ett av förslagen på gränssnitt i GraFu-Webb.
4. I mån av tid knyta ihop det grafiska gränssnittet med underliggande affärslager för att hämta och skriva data i GraFu-Kalk. Detta steg kommer att göras i samarbete med GraFus personal.

Detta problem kräver kunskaper i användbarhet (usability), design av gränssnitt i webbteknik samt grundläggande kunskaper i programmering.

Detta examensarbete omfattar 20 poäng. Av praktiska skäl måste den fjärde delen av arbetet göras i GraFus lokaler. Eventuellt kan delar av examensarbetet behöva hemligstämplas.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.