Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Modellera nytt grafiskt gränssnitt i befintlig MPS-applikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
GraFu grundades 1982 och är verksamt på Liljeholmen i Stockholm. GraFus affärsidé är att utveckla och sälja MPS-program för den grafiska branschen.

GraFu-Kalk har utvecklats som en windows-applikation sedan 1996. Programmet är byggt i Sybase PowerBuilder 7. Eftersom det grafiska gränssnittet inte utvecklats, ser programmet idag ålderdomligt ut.

Examensarbetet går ut på att:
1. se över applikationen utifrån ett användbarhets-perspektiv.
2. designa förslag på nya utseenden.
3. implementera ett av förslagen i (delar) av programmet. Detta steg kommer att göras i samarbete med GraFus personal.

Detta problem kräver kunskaper i användbarhet (usability) såväl som ett grafiskt sinne och grundläggande kunskaper av programmering av gränssnitt, t.ex. i PowerBuilder, Visual Basic eller Java.

Detta examensarbete omfattar 10 poäng för en person. Av praktiska skäl måste arbetet göras i GraFus lokaler.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.