Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-30

Analys av attityder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Katrineholms kommun arbetar med ett projekt som syftar till att få unga att reflektera mer kring sig själva som konsumenter av information, reklam, varor och tjänster. Tanken är att skolorna ska arbeta med detta under våren 2003 i egna delprojekt där de själva ska få ta fram de frågor som elever och lärare anser är viktiga att jobba med, och även själva utveckla nya metoder för det. I slutändan hoppas vi att det ska bli en samling metoder som vi kan presentera för andra som vill jobba med ämnet. För att allt ska bli bra vill vi självklart även få bra utvärderingar av projektet.

Uppdrag:
Analysera ungdomarnas attityder till sig själva som konsumenter före projektet (dvs nu), för att få en nulägesanalys. Tanken är att sedan göra en liknande analys när projektet avslutats för att jämföra. Se beskrivning av projektet nedan.


Beskrivning av projektet KULT - Konsumtion, Ungdom, Livsstil, Trend

Hur medvetna är skolans elever om att de dagligen påverkas av reklam? Det är hela tiden någon som vill sälja sin produkt till dem, hur värjer de sig mot detta? Och hur ska skolan arbeta med detta? Samhället vi lever i nu är ett utpräglat konsumtionssamhälle, vi konsumerar information, reklam, varor och tjänster hela dagarna. Det är viktigt för eleverna att lära sig att hantera den stora mängden reklam och information som de har omkring sig, för att kunna ta bra beslut som konsumenter.

Syfte
Kult-projektet vill utveckla skolans arbete med att få eleverna att reflektera kring sig själva som konsumenter av information, reklam, varor och tjänster, samt kring det konsumtionssamhälle som de lever i. I slutändan vill vi påverka elevernas inställning till sig själva som konsumenter. Arbetsmetoderna utvecklar lärare och elever tillsammans, och kan t ex innefatta att eleverna själva forskar i närmiljön, att de spelar in en egen reklamfilm, att de gör en utställning som visas i Kulturhuset Ängeln, att de gör ett konsumentmagasin liknande Plus eller REA, eller att de gör en konsumenttidning liknande Råd och Rön. Ämnen som tas upp kan vara reklamens retorik dvs hur man med reklamen vill locka ungdomar att köpa mer, könsroller i reklamen, etiska frågor kring konsumtion, som produktionssituationen och rättvisemärkning och mycket annat.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.