Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-08

Marknadsanalys inom mobilhydraulik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hydrauto Group AB med sina sex dotterbolag är en av Europas större tillverkare av kundanpassade cylindrar och ventiler för mobil hydraulik. Produkterna används framför allt i applikationer med höga funktionskrav t.ex fordonskranar, skogs- och entrepenadmaskiner.

De sista åren har koncernen genomgått ett omfattande struktureringsarbete i avsikten att stärka kundrelationerna och för att kunna ta ytterligare marknadsandelar. I detta sammanhang vill vi nu komma i kontakt med er som är studerande med en ekonomisk eller marknadsföringsinriktad utbildning för att få belyst vår framtida marknad i Sverige. Kort sammanfattat har vi några viktiga frågeställningar, nämligen:

1. Kartläggning av potentiella kunder i Sverige
2. Om potentiell kund har egen tillverkning av cylindrar / ventiler, vilka incitament behövs för att de ska lägga tillverkningen utom företaget.
3. Om potentiell kund har annan leverantör, vilka incitament behövs för att byta leverantör?
4. Tänkbara volymer i såväl antal som försäljningsvolym, samt inom vilket applikationsområde de härrör.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.