Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-06

Flödesanalys/ layoutplanering (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cibes Lift AB är Europas ledande tillverkare av skruvdrivna plattformshissar. Med fabrik, tillverkning och kundtjänst i Järbo, huvudkontor med företagsledning i Solna och försäljningskontor i Södertälje. Cibes Lift AB har en omsättning på fn 100 MSEK och antalet anställda är 40 personer. Våra huvudmarknader finns i Skandinavien och Europa men vi exporterar också till Mellanöstern och andra marknader. Cibes Lift exportförsäljning ökar kraftigt. Cibes Lift AB ingår i Cibenonkoncernen och är certifierat enligt ISO9001.

Bakgrund:

Idag har vi i fabriken en kapacitet på ca 25 st. hissar per vecka. För att klara av den ökade efterfrågan behöver vi se över våran fabrik samt analysera våra flöden.

Uppgift:

Uppgiften är att se över produktionskapaciteten samt att ta fram en layout för en utbyggnad av fabriken. I uppgiften ingår också att göra en översyn av de olika produktions grupperna och ge förslag på förbättringar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.