Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-27

Fiberoptisk kommunikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bombardier Transportation utvecklar flera olika produkter för styrning och reglering av strömriktare. Kommunikationen mellan olika styrenheter sker bl.a. via optofiber. Vi har en ständigt pågående ny- och vidareutveckling av våra produkter liksom det sker en vidareutveckling inom optoområdet. Som en del av vår produktutveckling vill vi göra en undersökning av vilka alternativ som idag finns för fiberoptisk kommunikation och som är lämpliga för våra produkter.

Uppgift
Målet med examensarbetet är att undersöka vilka alternativ som idag finns för fiberoptisk kommunikation samt att presentera ett förslag hur det mest lämpade alternativet kan införas i våra produkter.

Genomförande
Analys
Utvärdera den miljö som produkterna används i och vilka prestanda som krävs. Utifrån det görs en specifikation för vilken miljöklassificering och vilka standarder som den fiberoptiska länken måste uppfylla samt vilken överföringskapacitet den skall klara.
Realisering
Utifrån analysen skall en eller två fiberoptiska länkar väljas. I kriterierna för vilken fiberoptisk länk som väljs skall också ingå livslängd, underhåll och pris.

För de valda länkarna skall konstruktionsförslag göras för drivning av sändare och mottagare som garanterar säker överföring med hänsyn till variationer i komponenter, matningsspänning, temperatur, åldrande etc. I det arbetet ingår att göra en optisk budget för överföringen. En prototyp av länken byggs (om det är möjligt) av våra tekniker. Alternativt beställs utvärderingsutrustning från leverantörerna. Konstruktionen skall sedan utvärderas i vårt testlabb där tillgång finns till bl.a. temperaturkammare.

Med tillverkarens uppgifter och resultat från utvärdering i testlabb som underlag skall ett förslag till underhåll av den fiberoptiska länken presenteras.

Övrig information
Examensarbetet är lämpligt som 20p för 1 teknolog med intresse för fiberoptik, kommunikation och elektronikkonstruktion. Arbetet kommer att bedrivas i våra lokaler i Västerås.

Examensarbetet kan startas efter överenskommelse.

Är du intresserad eller har frågor är du välkommen att ringa Tage Tarkpea 021-317291 eller Magnus Kindbom 021-317599.

Ansökan skickar du till Bombardier Transportation, PPC/VH, Jenny Hernestål, 721 73 Västerås eller via mail [email protected] Kom ihåg att märka ansökan Fiberoptisk kommunikation.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.