Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-04

Kvalitetsdokumentation - miljöskydd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På länsstyrelsen i Södermanlands län med arbetar vi bl a med miljöskydd, dvs prövning och tillsyn av miljöfarligt verksamhet enligt miljöbalken. Vår arbetsgrupp består av 10-12 personer, lite beroende på hur man definierar den.


Uppdrag:
Vi skulle behöva hjälp med kvalitetsledning och dokumentera våra arbets- och handläggningrutiner, ta fram mallar och
dokument som beskriver vårt arbete och underlättar det.


Förhoppningen är en sådan dokumentation skulle kunna a) hjälpa oss att
snabba på själva handläggningsprocessen, b) synliggöra vad vi faktiskt
gör/inte gör och c) ensa vår ambitionsnivå/ hur vi prioriterar och
arbetar inom gruppen, så vi säkerställer att vi tillämpar lagstiftningen
på ett så likartat och klokt sätt som möjligt.


Vi har idag ett antal mallar och rutindokument, av olika kvalitet och
ålder, som man skulle kunna utgå ifrån. Men de behöver uppdateras,
kompletteras och struktureras för att bli heltäckande och för att gå att
hålla levande och uppdaterade även i framtiden. För detta behöver vi
hjälp av någon som kan kvalitetsledning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.