Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-23

MArknadsföring/analys av EMI MUSIC

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
EMI Music Publishing Scandinavia AB är världens största musikförlag som förvaltar rättigheterna till över en miljon kompositioner, en del av dessa är s.k. Produktionsmusik.
Produktionsmusik är musik speciellt inspelad för att användas i alla typer av audiovisuella produktioner, och är endast tillgänglig för professionellt arbetande producenter och produktionsbolag. Våra kunder finns t ex inom TV-/Reklam-/Film-/Video-/Radio-/Web-/Dataspels-branscherna.
Musiken finns i alla tänkbara genrer, från klassiskt över jazz, pop/rock/dance/hip-hop, etniskt musik och arkivinspelningar (30 - 80-tal), till mängder av klassisk filmmusik.
Det är en mkt förenklad process att få tillstånd/licens att använda Produktionsmusiken. Musiken betalas per sekund och till fasta priser. Kunden kan i förväg räkna ut vad en musiklicens kommer att kosta.
Vi gör kontinuerligt utskick till våra kunder av CD-skivor. Genom vår ¿Play Music Finder¿ service på www.playkpm.com tillgodoser vi allt fler kunder med musik via nätet. Denna service delar vi med somliga av våra konkurrenter.

Vi behöver idag genomföra en markandsundersökning som tar reda på:

 Total omsättning i branschen?
 Våra marknadsandelar idag?
 Vem vår kund egentligen är och hur vi bäst disponerar våra resurser inom respektive kundsektor (reklamfilm, tv, radio etc) ?
 Vad är det som avgör valet av musik? Varför väljer kunden vår musik och inte våra konkurrenter eller vice versa?
 Hur föredrar kunden att få musiken distribuerad; cd-utskick eller i form av ljudfiler via Play Music Finder (musik på nätet)?
 Har de förstått hur Play Music Finder fungerar i dess olika funktioner (sökning, provlyssning, nedladdning, mm)?
 Hur mycket kan respektive vill kunden spendera på musik?
 Hur mycket betyder musikens kvalitet i sammanhanget? (musiker kontra syntar, instrumentering, etc)
 Vad föredrar kunden att köpa; hitlåtarevergreens (kommersiell musik) , specialkomponerad musik eller produktions musik?
 Hur går musikvalet till? I vilken grad spelar beställarens vilja in?
 Vilken typ/genre av musik tycker man fungerar bäst för den typ av produktioner man gör?
 Till väsentlig tycker man musiken är för slutresultatet av en produktion?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.