Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-11

Marknadundersökning/utveckling av möbelförsäljningen i Tibro.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Studie av hur möbelförsäljningen i Tibro kan utvecklas och
dessutom bli en än större magnet för utvecklingen av den totala
handeln i Tibro.

Bakgrund
Företrädare för Svensk Handel i Tibro, Företagarna i Tibro, Fastighetsägarna i Tibro, Tibro kommun samt ett antal inbjudna resurspersoner har påbörjat en diskussion angående möjligheter att stärka och expandera den befintliga handeln i Tibro samt verka för etablering av ny handel. I dessa diskussioner har vi kunnat konstatera att det som skiljer Tibro från andra orter, är den stora volym, styrka och kompetens som finns inom möbelhandeln i Tibro.

Idé
Vi vill komma underfund med hur vi ska kunna utnyttja denna unikitet och ytterligare utveckla den potentiella framgångsfaktor som bör finnas inom Tibro's stora möbelhandel. Vi tror dessutom att den kraft som finns i detta faktum kan vara en motor för utveckling av all handel i Tibro.

Utveckling av idén
Vi önskar lägga fram denna projektidé som en uppgift för studenter på Högskolan i Skövde eller annan lämplig högskola. Vi önskar få detta antagande och denna idé studerad och belyst från ett utanförperspektiv och från en teoretisk och vetenskaplig bakgrund.

Uppdragsgivare
Arbetsgruppen för handelns utveckling i Tibro


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.