Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-12

Marknadsanalys av begravningsbranschen i Närke

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fonus är en svensk folkrörelseägd kooperativ koncern med dotterbolag i Norge och Danmark, grundat 1945. Företaget bedriver förutom begravningsrörelse verksamhet inom den ekonomiska familjerätten.
Fonus är Nordens största företag inom såväl begravningsbyråområdet som inom familjejuridik och har den uttalade ambitionen att bli marknadsledande inom båda dessa områden.

Fonus affärsidé:
'Föreningen har till ändamål att till allmänhetens tjänst på kooperativ grund driva begravningsrörelse och annan därmed sammanhängande verksamhet samt att främja god begravningssed'.
Skälen till valet av Fonus är många bl a
- Fullservice inom Juridik, Försäkring, Begravning och Gravsten
- Många unika och prisvärda tjänster och produkter
- Sveriges bredaste kompetens inom familjerätt
- Hög tillgänglighet - Sveriges enda rikstäckande kedja
- Inget enskilt vinstintresse
- Miljömedvetet ( ISO-certifierad kisttillverkning )
- Satsning på mångkulturell kunskap
- Kvalitetssäkrad verksamhet ( Region Väst och Mitt certifierade hittills)

Förslag på exjobb:
Komplett analys av aktörer, marknadsandelar, marknadsföring, prissättning, kundsegment, produkter e t c.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.