Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-22

Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att utifrån kriteriet teknisk trafiksäkerhet identifiera lämpliga mått och tillhörande gränser för fordonsvibrationer, vilka kan användas för att ¿baklänges¿ via fordonssimuleringar utvärdera (med hänsyn till vägbanans ojämnheter) ¿säker¿ max.hastighet för vägar med olika ojämnheter.

Bakgrund
Vägojämnheter är såna skador som jämfört med en jämn vägbana påverkar avvattning, vinterväghållning, fordonsrörelser, dynamiska laster och färdkvalitet / åkkomfort. Kunskaper om effekter av hur oönskade fordonsrörelser och dynamiska laster påverkar den tekniska trafiksäkerheten i termer av ex.vis manöveregenskaper och väggrepp, är tämligen dåligt kartlagda och dåligt spridda inom väghållningsverksamheten. Tyvärr saknar ofta Väghållaren ekonomiska medel för att genomföra vägbanereparationer. Därför behövs ett verktyg för att räkna ut vilken högsta ¿säkra¿ hastighet som kan tillåtas på skadade vägavsnitt, intill dess lagning skett.

Arbetets innehåll
Kartlägga mått och gränser som används vid säkerhetsbedömningar av Bump-steer och Weight-transfer fenomen i olika fordonstyper. Föreslå / tillhandahålla modifiering av befintliga datorbaserade analysprogram för vägojämnhetsutvärderingar.

Metod
Litteraturstudier. Intervjuer med fordonstillverkare, biltävlingsstall och transportforskare. Testutvärdering av 3-D vägbanemodeller, uppmätta med vägskademätbil. Se produktblad ¿Vägbanemätning¿ på Vägverket Konsults Internetsajt http://www.vv.se/konsult/produktblad.shtml/pdf/pdf/produktblad/vagbanematning.pdf.

Hjälpmedel är avancerade datorsimulerade fordonsmodeller. Detta innebär att erfarenhet av MATLAB samt ex.vis ADAMS, MSC eller liknande programvaror är en stark fördel. Lämplig utbildning är Farkostteknik, Maskin eller Väg- och Vatten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.