Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-11

Standardriggning i fleroperationsmaskiner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kartlägga den befintliga standardriggningen och skapa ett register med föreslagna riggningsbeskrivningar. Sammansättningen av verktygen beskrivs, där det klart framgår : vilken grundhållare, ev. mellan del, specifikation, på verktyget (spetsen), utstick på verktygen. Arbetet görs i syfte att maximera den obemannade körtiden, vilket åstadkoms genom att verktygen är riggade för att processen skall var säker samt att undvika en olämplig riggning som i vissa bearbetningsprogram medför kollisionsrisk. I första hand koncentreras detta arbete till maskiner för 5 axlig fräsning av plattlägen i fräskroppar, (Hermle och SH 50). Visst underlag finns, arbetet med kartläggning är startat

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.