Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-13

Effektivt bibliotek

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål
Att utveckla/anpassa vår informationsverksamhet (inklusive bibliotek) till omvärldens och våra medlemmars nya krav och förutsättningar.

Syfte
IM vill genomföra en undersökning för att kartlägga det informationsbehov som våra medlemsföretag har och utifrån resultatet av undersökningen skapa tjänster som gör att vi bättre kan tillgodose dessa. I detta ingår även att kartlägga vilka medlemsföretag som har egna bibliotek och hur vi kan komplettera deras service.

Metoder
Kundundersökning samt djupintervjuer.

Bakgrund
Institutet för Metallforskning (IM) är ett industriforskningsinstitut. Vi ägs av de stora svenska metall- och verkstadsföretagen (Ca 55 företag. Exempel: Sandvik, AvestaPolarit, Höganäs, Volvo, Sapa, AGA, Duroc etc).

IM har drygt 100 anställda varav ca 70 forskare så den vetenskapliga kompetensen är hög. På IM finns ett komplett bibliotek med informationsåtervinning från de flesta adekvata databaser och ett av de större litteratursamlingarna i landet inom vårt område som är materiallära. Biblioteket ger service, förutom till den egna personalen, också till våra medlemsföretag.

Deltagande företag
Institutet för Metallforskning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.