Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-11

Vem flyttar till Askersunds kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under 2002 har 400 personer flyttat till Askersunds kommun. Vi vill undersöka varför de valt att flytta till oss. Samtidigt har 300 personer fflyttat från kommunen. Vi vill fråga dem varför de flyttat.

Detta för att lättare sedan kunna bearbeta lämpliga målgrupper för att ytterligare öka inflyttningen till kommunen.

Vi tror att denna undersökning är ett lämpligt arbete för B-eller C-nivå i statistik eller exv sociologi, kommunikationsvetenskap eller något annat samhällsvetenskapligt ämne.

Målet är att göra ett totalurval på dess 400 personer. Dessa bearbetas sedan med enkät samt personligt brev från kommunchefen. Efter påminnelse görs bearbetning i relevant statistikprogram, samt skrivs en rapport.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.