Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-20

Exjobb inom kommunal VA-avdelning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
VA-avdelningen har ansvaret för dricksvatten- och avloppsvattenhantering inom Köpings kommun. Inom ramen för tekniska kontorets mål, ansvarar VA-avdelningen för produktion och distribution av vatten inom registrerade verksamhetsområden i hela kommunen. Inom ramen för tekniska kontorets miljömål ansvarar VA-avdelningen för avledning av spill- och dagvatten jämte rening av spillvatten inom registrerade verksamhetsområden i hela kommunen. Läs mer på Tekniska Kontorets hemsida. (www.koping.se/tk/)


Exjobb:
Alla förslag på tänkbara exjobb som är passande i förhållande till VA-avdelningens verksamhet beaktas. Du är välkommen att höra av dig till kontaktpersonen hos uppdragsgivaren för att diskutera ett eventuellt exjobb.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.