Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-12

Processoptimering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
TPC Components AB tillverkar en mängd olika metallkomponenter som sedan levereras till den mekaniska industrin i ett flertal branscher. Underleverantörer till bilindustrin och processindustrin är två viktiga kundgrupper för TPC Components. Huvudkontoret ligger i Hallstahammar och företaget har representanter i länderna: Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Italien och USA.

Exjobb:
Vid tillverkning av de gjutformar som används för att gjuta diverse metallkomponenter tillförs en keramikbeläggning i flera lager med torkning emellan.Denna process är förhållandevis ganska tidskrävande vilket gör att det finns ett behov av att optimera processen. Uppdraget går ut på att finna lösningar på hur torktiderna kan förkortas.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.