Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-27

Algoritmutveckling för planering i flera dimensioner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Traditionella planeringssystem utgår från arbetsmoment med fasta tidsbehov, som allokeras till specifika resurser. GraFu vill undersöka möjligheterna att bl.a. optimera användandet av ett företags resurser genom att automatiskt planera om i realtid.

Detta problem är kräver en kombination av matematik, programmering och databaskunnande, för att kunna bygga algoritmer och testa dem i stora datamängder. Sannorlikt liknar lösningen av detta problem delvis det traditionella schackproblemet eller det sätt kretskort optimeras på. Det kan även tänkas att genetiska algoritmer och neurala nät är till nytta.

Detta examensarbete kan sökas av flera tillsammans.
Eventuellt kan delar av examensarbetet behöva hemligstämplas.

GraFu grundades 1982 och är verksamt i Stockholm. GraFus affärsidé är att utveckla och sälja MPS-program för den grafiska branschen.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.