Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-18

Marknadsföringsprogram för oljebolag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
OKQ8 Smörjmedel är en avdelning inom OK-Q8 AB. Vi tillverkar och säljer smörjmedel (olja) till industri- samt privatkunder. Vi är intresserade av att låta ett examensarbete göra en nulägesanalys av vår befintliga industrimarknad samt föreslå marknadsföringsåtgärder för att öka försäljningen till dessa kunder. Vi vill också låta examensabetet studera Sveriges industriella smörjmedelsmarknad samt föreslå marknadsföringsåtgärder för att öka våra marknadsandelar. Vi är även intresserade av en konkurrentanalys, något som vi anser är viktigt för att förstå marknadsföringsbehoven. Vi har en säljkår med uppdelat ansvar över landet och deras arbetsmetoder kommer att ingå som en påverkbar faktor i studierna.
Examensarbetet är således fokuserat mot marknadsföring men kommer sannolikt att tangera även området försäljning eftersom varje marknadsföringsåtgärd förmodas följas upp av aktiviteter inom försäljning. För ytterligare beskrivning av nuläget samt förutsättningar krävs ett eller flera möten. Vi garanterar inte att åtgärderna kommer att genomföras men intentionen är givetvis att använda materialet skarpt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.