Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-07

Skarvning av trä (JH 09)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget, som finns i Emmaboda kommun, har idag en omsättning på ca 140 mkr och 35 anställda. Företaget har sålt 25% till ett företag i England som också är deras stora kund med 80% av den totala tillverkningen. Företaget har enbart gran i sitt sortiment och specialiserade för att uppnå störe effektivitet. Man investerar årligen 8-10 mkr i anläggningen.

Sågverken har idag flaskhalsar i sin produktion när det gäller att skarva bräder eller har man ingen skarvning. Idag finns i huvudsak fingerskarvning, men den går långsammare än den övriga processen och skapar således problem. Företaget har önskemål om att man förutsättningslöst undersöker hur man skall kunna öka hastigheten på skarvning. I projektet finns möjligheter att hitta helt nya typer förslag på hur skarvningen ska gå till och detta kan gälla både produktutveckling och utveckling av produktionsprocessen. Syftet är att utveckla en konstruktion/modell för skarvning av bräder under själva produktionsprocessen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.