Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-20

Konkurrensen på värmemarknaden - möjligheterna att ersätta en uppvärmningsform med en annan.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En analys av fjärrvärmens konkurrens relativt andra alternativa uppvärmningsformer. En utgångspunkt är konkurrenslagens 19§ om missbruk av dominerande ställning. En annan olika mått på marknadskoncentration och marknadsmakt (Herfindalindex, Lernerindex). Frågan om vad som är relevant marknad (produktmässigt och geografiskt). Graden av utbytbarhet. Analysen kan dels ske med användning av branschstatistik, dels med någon eller några fallstudier där enskilda värmemarknader analyseras med avseende på prisbildning, möjligheter att byta uppvärmningsform, marknadens effektivitet etc.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.