Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-20

Priset på fjärrvärme

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En redovisning och analys av hur några fjärrvärmeföretag sätter sina priser. Traditionellt har priset på fjärrvärme bestämts av två principer (som kan ses som prisregleringsmetoder): självkostnader respektive alternativkostnader. Hur har dessa principer tillämpats i praktiken? Hur har principen om marginalkostnadspriser hanterats? Har tvådelade prissystem använts för att lösa problemet med att både ha ett samhällsekonomiskt effektivt pris (kortsiktig marginalkostnad) och kunna finansiera verksamheten (stora fasta kostnader)? Förekommer drisdiskriminering? Andra gradens diskriminering (kvantitetsrabatter eller tvådelad tariff. Tredje gradens diskriminering där olika grupper får betala olika pris beroende på olika betalningsvilja och priskänslighet)? Används prisdiskriminering för att expandera verksamheten (utbyggnad av nät och nya kunder) och få ett bättre utnyttjande av installerad produktionskapacitet (pannor och stamledningar)? Fallstudier på något eller några företag, t.ex. ett renodlat fjärrvärmeföretag och ett kraftvärmeföretag. Ett äldre (moget) företag och ett yngre nyetablerat företag (mindre) och med nyainvesteringar. Uppsatsen har dels en historisk ansats, men kan också även ta upp dagens prissättnings-övervägande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.