Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-20

Priset på fjärrvärme i framtiden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En analys av priset på fjärrvärme kan utvecklas på en värmemarknad med och utan konkurrerande alternativ och med lika produktions-förutsättningar. Frånvaron av en prisreglering på fjärrvärme i kombination med strukturella förändringar och ökade krav på avkastning kan innebära ökade priser (prismarginaler) på fjärrvärme. Hur kan priset utvecklas under olika förutsättningar vad gäller konkurrens och produktionsteknik. Analysen bör för att öka i konkretion fokuseras på företag som bygger upp verksamheten på biobränsle respektive avfall. Ytterligare en komplikation är att analysera kraftvärmesystem då även priset på el kommer med i analysen. Några av de nya kraftvärmeanläggningarna kan utgöra lämpliga studieobjekt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.