Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-27

Release/lakning av legeringselement till media i värmeväxlare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I livsmedelsapplikationer är det problem att ersätta stora packningsförsedda plattvärmeväxlare med små lödda. Anledningen är att vissa legeringselement i den lödda värmeväxlaren kan lakas ut i mediet. För att hitta de material- och processkombinationer som är lämpligast för produktion av livsmedelsgodkända kompakta värmeväxlare krävs kunskap om vilka mekanismer som förklarar utlakningen av legeringselement.

Ett examensarbete inom föreliggande område kommer att inriktas på mekanismstudier för urlakning. Det innebär bl a vidareutveckling av en mätmetod för dynamiska studier av små korrosionsströmmar tillsammans med studier av olika ytfenomen. Examensarbetet kommer att ske i nära samarbete med det utvecklingsteam som sköter forskning och utveckling inom materialteknik på Alfa Laval. För mer information kontakta Christian Wolfe.
En lämplig utbildningsbakgrund för detta examensarbete är Materialteknik/Metallurgi, Kemiteknik, Teknisk fysik (gärna med materialfysikinriktning).

Det andra examensarbetet inom föreliggande område är mer inriktat på att hitta en reproducerbar kvantitativ metod att mäta mängden urlakat material. Anledningen är att man vill kunna rangordna olika material- och processkombinationer och eventuellt jämföra olika värmeväxlarprodukter. Examensarbetet kommer att ske i nära samarbete med det utvecklingsteam som sköter forskning och utveckling inom materialteknik på Alfa Laval. För mer information kontakta Jens Rassmus. En lämplig utbildningsbakgrund för detta examensarbete är Materialteknik/Metallurgi, Kemiteknik, Teknisk fysik (gärna med materialfysikinriktning).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.