Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-27

Legeringsdesign av kopparlod med optimerade mekaniska egenskaper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Man arbetar sedan länge med kopparlödda värmeväxlare. Tekniken är välkänd och marknadsaktörerna många förutom Alfa Laval. I ett pågående utvecklingsprojekt studerar man alternativ till befintliga kopparlod.

Ett examensarbete går ut på att hitta en specifikation för kopparlod med tyngdpunkt på föroreningselement (C, O, N, P, S etc.). Arbetet innebär att få grepp om vilka (renkoppar-)material som finns tillgängliga på marknaden samt att testa olika material i labbskala och vissa i pilotskala. Arbetet utförs i nära samarbete med det utvecklingsteam som sköter forskning och utveckling inom materialteknikområdet på Alfa Laval samt Alfa Lavals inköpsavdelning och produktion. En lämplig utbildningsbakgrund för detta examensarbete är Materialteknik/Metallurgi, Kemiteknik, Teknisk fysik (gärna med materialfysikinriktning).

Det andra examensarbetet handlar om att hitta alternativa legeringssystem inom kopparbaslod. Denna del innebär teoretiska studier av vilka legeringselement som kan vara av intresse tillsammans med termodynamiska beräkningar för att hitta potentiella lodsammansättningar (som Thermocalc).

Det tredje examensarbetet innebär en fortsättning på det andra med verifiering av slutsatserna från det förra. Detta innebär experimentellt arbete med lödförsök, smältpunktsmätningar (TGA/DTA) och kvantifiering av de mekaniska egenskaperna på en pilotprodukt. Examensarbetet kommer att ske i nära samarbete med det utvecklingsteam som sköter forskning och utveckling inom materialteknik på Alfa Laval. En lämplig utbildningsbakgrund för detta examensarbete är Materialteknik/Metallurgi och Teknisk fysik (gärna med materialfysikinriktning).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.