Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-07

Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Konventionella skärvätskor som används i kombination med spånavskiljande verktyg ger upphov till en hög kostnad, samt en icke önskvärd miljöeffetkt. Med hänsyn tagen till kostnader för inköp, hantering, rening och destruktion så räknar man idag med att de konventionella skärvätskorna utgör ca 15-17% av den totala bearbetningskostnaden. Detta innebär att man för närvarande helt försöker eliminera skärvätskorna ur produktionen, vilket i praktiken innebär att man strävar efter att bearbeta torrt. Detta i sin tur leder till problem med ytfinhet samt bearbetningstoleranser.

För att råda bot på detta har MIRCONA som enda företag på världsmarknaden lanserat en helt ny teknik för smörjning av eggen på svarvverktyg. Systemet, på vilket ett världspatent sökts, kallas MIRCONA ACCU-LUBE ECO/MINIBOOSTER torrsmörj- eller minimalsmörjsystem. Systemet bygger på bruket av en helt ofarlig biologisk olja som via en pumputrustning överförs till en blandning av olja och luft, som i sin tur tillförs skäreggen via kanaler i använt svarvverktyg. Konsumtionen av olja är mycket låg och ligger på ca 2-10 ml per bearbetningstimme. Bearbetningstester utförda fram till idag visar att systemet ger skärlivslängder och ytfinheter helt i nivå med de man erhåller då bearbetningen sker med konventionell skärvätska. I skrivande stund har ca 20 framgångsrika installationer gjorts på den svenska marknaden.

För att göra en mer generell utvärdering av systemet i olika bearbetningssituationer i en svarv, så önskar vi utföra ett antal dokumenterade praktiska jämförande tester med konventionella svarvverktyg, såväl som med stickverktyg, i ett antal olika materialkategorier ocj med ett antal olika hårdmetallsorter. En jämförelse med konventionell skärvätska skall göras i varje enskilt fall, vad avser ytfinhet, skärlivslängd och spånavgång.

För hugade studenter bör detta projekt vara ytterst intressant eftersom den hela grundläggande tekniken är helt ny.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.