Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-25

Hydro N-Sensor i tillämpning - Intensivt skötta grönytor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hydro Agri, Svenska Lantmännen, Svenska Golfförbundet samt SLU Skara utökar satsningen inom precisionsodlingsområdet.

Vi söker därför studenter inom sex olika tillämpningar som vill göra examensarbeten med Hydro N-Sensor enligt vidstående projektlista. Varje examensprojekt innefattar en viss del fältarbete under säsong samt ansvar för sammanställning och utvärdering av resultat snarast efter skörd 2002. Övergripande ansvar har Forskningsledare Börje Lindén och Adj Professor Anders Jonsson (SLU Skara). Delansvar samt kontaktperson för respektive projekt framgår av projektlistan.

Intensivt skötta grönytor: Att undersöka om Hydro N-Sensor kan bidra till att optimera gödsling med hänsyn till gräsets nyttjandegrad samt minimalt näringsläckage till omgivande miljö. Examensarbetet består av två fältmässiga undersökningar; en på Fullerö försöksgreen samt ytterligare ett på en fotbollsplan någon stans i området.

Examensarbetet är tänkt för företrädelsevis agronom- eller hortonomstuderande.

Centrum för de flesta av projekten är Skara men vissa projekt kommer även att genomföras i syd- och mellansverige. Det är en fördel om ni har tillgång till bil (bl a för fältmätning under säsong)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.