Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-07

Examensarbeten inom Datateknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbeten på affärsenhet Uppdragsstöd i Arboga Vi utvecklar,
tillverkar och underhåller avancerade datoriserade planerings- analys och utbildningshjälpmedel för i huvudsak det Svenska Försvaret. Våra system utnyttjas framför allt av flygförare, taktik- och underrättelseofficerare samt lärare och instruktörer. Våra applikationer är beräknings- och grafikintensiva vilket ställer stora krav på programvara, datorkapacitet och grafikprestanda.

Eftersom vi konstruerar och utvecklar både maskinvara, system- och programvara spänner våra kompetensområden över ett brett fält.
Våra system utvecklas kontinuerligt och som ett led i denna utveckling
driver vi kontinuerligt kompetensuppbyggnad samt studie- och
försöksverksamhet. Inom ramen för denna verksamhet definierar och driver vi även ex-jobb. Våra examensjobb vill vi gärna utforma tillsammans med de som skall genomföra arbetet, detta för att båda parter skall få maximalt utbyte av arbetsuppgiften.

I allmänhet definieras examensuppgifterna inom följande teknikområden:: Programsystemarkitektur, Operativsystem/kommunikation (nätverk och midleware),
Datorgrafik/visualisering även VR och stereo MMI-design samt Databasarkitektur

Intresse för och kunskap om flyg kan i vissa fall vara fördelaktigt men inte nödvändigt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.