Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-25

Fröproduktion hos italienskt rajgräs som fånggröda

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dags för examensarbete? Vi har tips på ett intressant och meningsfullt sådant:Fröproduktion hos italienskt rajgräs som fånggröda
Läckage av växtnäring är ett stort problem (ett av de största problemen) för svenskt jordbruk och stora insatser görs för att komma tillrätta med det. Ett sätt att fånga upp en del av den växtnäring som frigöres på hösten efter skörden är att odla fånggrödor. Italienskt rajgräs har visat sig vara lämpligt att använda som vårsådd fånggröda i höstvete, men det finns en viss oro för att rajgräset hinner sätta frö innan skörden av höstvetet och därmed att odlingen kan leda till framtida problem med rajgräs som ogräs. Projektets frågeställningar är dels vilken omfattning fröproduktionen har, dels om de frön som produceras är livsdugliga och groningsvilliga. För att svara på detta kommer du som examensarbetare att studera 1) Andel fertila plantor och fröproduktion av italienskt rajgräs i höstvetebeståndd 2) Rajgräsets utvecklingshastighet jämfört med höstvetet 3) Groningsvilans nivå hos mogna frön.
Metoder: Försök kommer att läggas ut i befintliga höstvetefält, som sköts av lantbrukaren, på 9 platser i Skåne. Tre sorter av italienskt rajgräs sås in våren 2001 i rutor om 4 x 50 m. Graderingar: Rajgräsets utveckling följs regelbundet från uppkomst till höstvetets skörd.. Antal fertila plantor samt fröproduktion registreras. Livsduglighet och groningsvillighet hos rajgräsens frön bestäms vid två tillfällen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.