Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-03

Studie av förändrade beteenden till följd av mitträcke.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet är att studera hur trafikanter och andra intressenter förändrar sitt beteende när mitträcken sätts upp på vägar i syfte att förhindra trafikolyckor

Bakgrund
För att förhindra svåra trafikolyckor i form av frontalkollosioner har Vägverket satt upp mitträcke på en väg strax norr om Gävle. Detta försök har slagit väl ut och nu planeras ytterligare ett antal liknande åtgärder bl.a. i Region Norr.


Studie av beteenden hos trafikanter och andra närboende före och efter åtgärd. Sammanställning av positiva och negativa effekter till följd av detta, samt eventuella slutsatser hur de negativa effekterna skulle ha kunnat undvikas


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.