Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-05

Svetsdefekter, högproduktiv svetsning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svetsdefekter är det största hotet mot en svetsad konstruktion. Denna problematik är till stora delar känd men inom utmattningsområdet finns fortfarande mycket att göra för att bättre kunna optimera sina konstruktioner. Flera relativt nya högproduktiva svetsmetoder har börjat finna sin plats i verkstadsproduktionen.
Mål:l Granska de relativt nya högproduktiva svetsmetoder som har börjat finna sin plats i verkstadsproduktionen. Deras prestanda vad gäller bibehållen och kanske också förbättrad svetskvalitet behöver ytterligare belysas.
Tillvägagångsätt: Såväl en teoretisk studie som praktiska försök och metallurgiska studier ingår i arbetet. Slutlig målformulering utförs
tillsammans med teknologen.
Deltagande företag: Företagen inom Fogningscentrum: AGA, AVESTA-SHEFFIELD, ESAB, GRÄNGES, SANDVIK, SCANIA, SSAB, VOLVO CARS
Fogningscentrum är en nystartad enhet inom Institutet för Metallforskning. Verksamheten bedrivs uteslutande i projektform genom målstyrd forskning i samarbete med ledande svenska industriföretag. Det praktiska forskningsarbetet sker delvis ute på företag i samarbete med Fogningscentrums forskare.
Fogningscentrum kan nu erbjuda ett antal examensarbeten inom fogningsområdet. Dessa utgörs av delar av pågående forskningsprojekt. Vi hoppas att ovanstående förslag ska väcka ditt intresse. (Om inte - hör gärna av dig ändå med dina önskemål så ska vi se om vi kan hitta en uppgift)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.