Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-02

Svetsning av belagd plåt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Svetsning av belagd plåt kan innebära en del oönskade begränsningar i produktionen. Man vill helst kunna glömma att ytbeläggningen finns vid formning och fogning. Vissa extra moment kan dock erfordras såsom borttagning av beläggningen i fogarnas direkta närhet före fogning eller begränsning av svetsparametrar (t ex svetshastigheten).
Mål: Belysa förhållandet för vissa beläggningar vid svetsning med MIG/MAG och laser.
Tillvägagångsätt: Såväl en teoretisk studie som praktiska försök och metallurgiska studier ingår i arbetet. Slutlig målformulering utförs
tillsammans med teknologen.
Deltagande företag: Företagen inom Fogningscentrum: AGA, AVESTA-SHEFFIELD, ESAB, GRÄNGES, SANDVIK, SCANIA, SSAB, VOLVO CARS
Fogningscentrum är en nystartad enhet inom Institutet för Metallforskning. Verksamheten bedrivs uteslutande i projektform genom målstyrd forskning i samarbete med ledande svenska industriföretag. Det praktiska forskningsarbetet sker delvis ute på företag i samarbete med Fogningscentrums forskare.
Fogningscentrum kan nu erbjuda ett antal examensarbeten inom fogningsområdet. Dessa utgörs av delar av pågående forskningsprojekt. Vi hoppas att ovanstående förslag ska väcka ditt intresse. (Om inte - hör gärna av dig ändå med dina önskemål så ska vi se om vi kan hitta en uppgift)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.