Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-02

Sammanfogning höghållfasta stål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Att använda höghållfast stål i en konstruktionslösning ger stora möjligheter till bättre optimering i konstruktionen, ökad nyttolast, mm. Ett villkor för detta är naturligtvis att sammanfogningsmetoderna håller samma klass och inte utgör en begränsning. I utmattningsbelastade konstruktioner finns det mycket som behöver studeras närmare när det gäller bästa val av sammanfogningsmetod och eventuellt behov av efterbehandlingsmetoder.
Mål: Belysa användandet av högproduktiva fogningsmetoder såsom laser, svetsning med flera elektroder, punktsvetsning, samt stansnitning. Kvalitetsaspekter på fogningsprocesser och förband är centrala begrepp.
Tillvägagångsätt: Såväl en teoretisk studie som praktiska försök och metallurgiska studier. Slutlig målformulering utförs tillsammans med ex-jobbaren för att beakta eventuella specialintressen samt läget i de aktuella forskningsprojekten.
Deltagande företag: Företagen inom Fogningscentrum: AGA, AVESTA-SHEFFIELD, ESAB, GRÄNGES, SANDVIK, SCANIA, SSAB, VOLVO CARS
Fogningscentrum är en nystartad enhet inom Institutet för Metallforskning. Verksamheten bedrivs uteslutande i projektform genom målstyrd forskning i samarbete med ledande svenska industriföretag. Det praktiska forskningsarbetet sker delvis ute på företag i samarbete med Fogningscentrums forskare.
Fogningscentrum kan nu erbjuda ett antal examensarbeten inom fogningsområdet. Dessa utgörs av delar av pågående forskningsprojekt. Vi hoppas att ovanstående förslag ska väcka ditt intresse. (Om inte - hör gärna av dig ändå med dina önskemål så ska vi se om vi kan hitta en uppgift)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.