Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ta fram modeller på hur man ska validera inmatad information på ett bra sätt i en flerlagersarkitektur. I detta fall innefattar valideringen kontroll av enskilda fält, exempelvis maxlängder på fält, kontroll av att fält är nullskilda, domänkontroller (kön får bara vara ´M´ eller ´K´) och liknande.
Mål: Modeller för validering av information så nära klienten som möjligt, men ändå på ett vattentätt sätt så att applikationsservern slipper göra nya kontroller men ändå kan lita på informationen.
Validering av information i en flerlagersarkitektur är långt ifrån enkelt. I applikationsservern måste man antingen validera informationen själv eller kunna lita hundraprocentigt på inkommande information. Samtidigt vill man gärna kunna validera informationen på klienten direkt när den matas in i en Java-applikation eftersom användarna hellre vill ha felmeddelande direkt när de hoppar ur ett fält än när de tycker på spara. Det finns här risk att valideringsreglerna måste läggas både i servern och klienten och det är inte bra eftersom det försvårar underhållet. Om exempelvis en fältlängd ändras måste valideringsregeln ändras på flera ställen.
Om man använder samma klass på servern och klienten finns det en risk att någon skriver en egen valideringsklass och lägger in i klienten och så har man kommit runt valideringsreglerna.
Några delar som ingår i arbetet:
* Undersöka olika möjligheter för valideringen.
* Välja en metod.
* Säkerställa att det inte finns några möjligheter/så få möjligheter som möjligt att genom egen programmering eller liknande komma runt valideringen från klientens sida.
* Undersöka vad Javas versionsnummer på klasserna ger för hjälp. Informationen ska nämligen serialiseras och skickas till servern. Går detta om klasserna på klienten och servern har olika versionsnummer? Kan man utnyttja detta?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.