Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Cenllulär reglering av selenproteinet thioredoxin reduktas - centralt för skydd mot oxidativa skador

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det finns c:a 15 st. idag kända selenproteiner hos människan, vilka innehåller den ovanliga och reaktiva aminosyran selenocystein. Denna inkorporeras co-translationellt på platsen för ett UGA kodon (vilket normalt innebär stopp av translation) m.h.a. ett eget translationsmaskineri. Selenproteinerna innefattar bl.a. isoenzymer av thioredoxin reduktas och glutathion peroxidas vilka utgör ett viktigt skydd mot cellulära skador från reaktiva syreradikaler och s.k. oxidativ stress. Oxidativ stress (t.ex. ökning av intracellulär väteperoxid) ingår dock också som en naturlig och essentiell del i intracellulär signalering och reglering av transkriptionsfaktorer - s.k. redox kontroll av cellfunktion - och thioredoxin reduktas spelar en essentiell roll för att upprätthålla rätt balans av oxidativ stress. Vi har i flera år studerat struktur och funktion hos mammalt thioredoxin reduktas och för nu vidare studier av hur enzymets aktivitet regleras på cellulär nivå. Dessa studier inbegriper många olika biokemiska och molekylärbiologiska metoder och transfektionsstudier med mammala cellkulturer.
Examensarbetet innebär eget arbete under handledning med avgränsade delprojekt inom våra pågående studier, med möjlighet till förlängning och övergång i doktorandprojekt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.