Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-22

Ökad tillväxt genom samspel landsbygd och centralort (JH 08)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En förening som verkar för en av centralorterna på Öland vill ha hjälp att analysera förutsättningar och möjligheter för en ökad tillväxt genom samspelet mellan stad och landsbygd.

Man vill med hjälp av denna undersökning tillmötesgå de krav som ställs för att främja inflyttning och motverka utflyttning från Öland.
Detta kan ske genom att belysa några av följande frågeställningar:
- Vad betyder en nära centralort i glesbygd och dess serviceutbud för omlandet, i förhållande till nästa större centralort? (Har den lilla orten någon chans?)
- Vad betyder utökad service och handel för antalet arbetstillfällen?
- Hur skall centralorten utvecklas för att bli ett naturligt handels- och servicecentrum för bofasta, visstidsboende och turister?
- Vilka är de utvecklingsbara basnäringarna i centralortens med omnejd?
- Vad betyder hög servicenivå i centralorten för inflyttare, både enskilda och företag?
- Vilka konkreta åtgärder skall vidtas för att öka attraktionskraften som inflyttningskommun och minska risken för utflyttning med avseende på service och handel på Öland.

En enkel undersökning riktad mot i första hand sommarturisterna har under sommaren 2000 gjorts, vilken kan användas i fortsatta undersökningar. Ovanstående frågeställningar ligger som grund i diskussionerna mellan intresserade studenter och förening för att hitta en gemenskam och hållbar projektidé.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.