Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-08

6000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vägverket bedriver 1999-2001 ett storskaligt försök med Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) i tätort. ISAprojektet är ett projekt inom området för IT i trafiken, Väginformatik. Regeringen har beslutat att Vägverket får genomföra ett storskaligt försök med ISA i tätort. Flera tusen bilar kommer att utrustas med smarta, stödjande och frivilliga system för att hjälpa bilisterna att hålla hastighetsgränserna. Försöket genomförs i samarbete med fyra kommuner; Umeå, Borlänge, Lidköping och Lund, och syftar till att öka kunskapen om:

Förares användning och attityd
Trafiksäkerhets- och miljöeffekter
Systemens integrering i bilen
Förutsättningar för väginformatik i stor skala
Broschyr om ISAprojektet kan beställas via Vägverkets butik, på tel 0243-750 00.

Syfte
Att arbeta långsiktigt med att utreda och skapa förutsättningar för ett framtida införande av väginformatik i stor skala. Detta kan göras på olika sätt, några förslag finns nedan.

Hur speglas ISA i medierna?
Det finns en mängd artiklar skrivna om ISA både nationellt och internationellt. Utifrån dessa göra en studie av artiklar skrivna om ISA. Detta kan göras utifrån olika vinklingar, olika tidningar, nationellt och/eller lokalt på försöksorter, i förhållande till andra nyheter etc.

Exempel på infallsvinklar:

Hur skiljer sig budskapet som man går ut med kontra vad som skrivs i medierna?
Vilka värdeord, t ex frihetskänsla, använder man som argument för eller emot ISA?
Vem/Vilka uttalar sig om ISA, alla målgrupper (män, kvinnor, yngre, äldre, yrkesförare o s v) eller bara en viss målgrupp?
Kommer framtagna värdeord fram i artiklarna? Dvs. når projektet fram genom mediabruset.
Skillnader på utrymme i media alt budskap beroende på om utgivningsorten är en försöksort eller inte.
Hur påverkar Vägverket som sändare hur projektet speglas i medierna? Alt hur skulle samma projekt speglats om sändaren varit bilindustrin.
Har inställningen till ISA ändrats under en viss period?
Vilka journalistgrupper har vilka vinklingar?
Vilka tidningar har vilka vinklingar?
Hur fungerar delprojekt information?
Vägverket samordnar informationen i projektet. Detta ingår under delprojekt Information. Delprojekt informations uppgift är att: driva ett nätverk med informatörerna på försöksorterna, ansvara för nationell och internationell information samt se till framtiden, dvs. långsiktighet.

Exempel på tillvägagångssätt:

Jämförelse med teoretiska idealmodeller av informationsupplägget.
Hur uppfattas informationsmaterialet jmf med tanken bakom?, t.ex. intervjuer med målgruppen.
Jämförande studie med andra informations-/projektupplägg.
Businesscase
Exempel på tillvägagångssätt:

Marknadsföringsstrategi och plan för ISA (Nationellt och internationellt)
Framgångsfaktorer för en produktintroduktion
Fördelar/nackdelar med ISAprojektets arbetssätt för att skapa en marknad
Betalningsvilja jmf med andra produkter.
Metod
Beror på val av ämne och infallsvinkel.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.