Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-03

Fusionspotential för kompakta och sfäriska tokamaker

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tokamaker, som är de idag främsta fusionsexperimenten, skall helst realiseras som mindre anläggningar för att reducera kapitalkostnaderna. Detta kan antingen göras genom att plasmatätheten höjs (bibehåller antalet fusionsreaktioner vid mindre plasmavolym) eller genom att det s.k. beta-värdet (plasmatryck/magnetfältstryck) höjs. I det första fallet måste man kompensera med ett ökat magnetfält. Detta kan leda till verkligt kompakta maskiner, som antagligen måste pulsas. Neutronerna från fusionsreaktionerna måste då passera igenom reaktorns magnetspolar innan de absorberas i den omgivande manteln.
I sfäriska tokamaker har man funnit en möjlighet att öka beta-värdet genom att ersätta vissa magnetspolar med en strömledare som passerar genom det toroidala plasmats symmetriaxel. Båda dessa konfigurationer uppvisar mycket lovande egenskaper och är tänkbara som framtida fusionsreaktorer. De har emellertid även kritiserats av teknologiska skäl; neutrontransporten och värmebelastningen kan vara stötestenar.
Examensarbetet innebär en analys av de bägge konfigurationernas reaktorpotential med utgångspunkt i den diskussion som förts.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.